Morten sin fly side

Denne siden er ikke lenger på forsøksstadiet, nå har vi holdt på i over fem år og må prøve å sette det litt i system. Vi har småfly, store fly, helikoptre og luftballonger. Dette er hovedkategoriene, nå må vi prøve å dele opp galleriene før siden blir for lang. – Jeg er i gang med å flytte på galleriene, men her møter jeg på problemer som NextGEN Gallery må løse. Det er et problem med å flytte bilder fra et annet galleri til et nytt.

no images were found